5 tips til å bygge bod uten søknad

Plan- og bygningsloven ble endret for noen år siden slik at man slipper å søke for å bygge frittstående bod i enkelte tilfeller.

Dette var en forenkling for mange, men samtidig er det noen krav man må holde seg til for å kunne benytte unntaket- her er 5 tips som hjelper deg med nettopp det!

1. Finles reguleringsplanen for din eiendom
Send mail til kommunen og be om å få tilsendt reguleringskart og planbestemmelser for din eiendom- finles kart og bestemmelser, vær særlig på utkikk etter byggegrenser på
din eiendom og planbestemmelser om utnyttelsesgrad og utforming av boder og frittliggende bygninger.

2. Bruk terrenget på tomten
Høyde måles som gjennomsnitt- det betyr at selv om makshøyden for bod unntatt søknadsplikt er 4,0 meter kan du bygge høyere om boden legges inn i eksisterende terreng.

3. Husk at avstand til grense måles fra veggliv
Frittstående bygninger som oppføres uten søknad skal være minst 1m fra grensen-husk at dette gjelder fra vegglivet, takutstikk, «takkasse» og lignende kan stikke inntil 1,0 meter utenfor vegglivet.
Det betyr at når du har litt dårlig plass husk at du skal måle fra veggen på boden.

4. Gå for flatt tak hvis du trenger ekstra høyde
Hvis du vil ha ekstra høyde i boden kan det være et alternativ å gå for flatt tak, kontra et saltak som skal holdes under 4 meter.

5. Send skisse og kart til kommunen
Det er ikke alle kommuner som gjør vurderingen av om en innsendt skisse/kart er unntatt søknadsplikt-men mange gjør det. Dette er siste steg når du tror du har kontroll på alt,
og egentlig bare ønsker en siste bekreftelse. Vær konkret og gå gjennom alt om størrelse, høyde og plassering. Det er som sagt ikke alle kommuner som utfører svarer på slike henvendelser-men du har ingenting å tape på å prøve!

Artikkelen er et samarbeid med Boligsøknad.no hvor du kan finne mer informasjon om å bygge uten søknad.

Trenger du et Forbrukslån ? Klikk her
Annonse: